Events
HOME News Events

2016년 코리아랩 전시회 일정안내 (2016.04.26~29)
작성자 관리자 작성일 2016-04-14 HIt. 2277


   


 


                    2016년 코리아랩에서 저희 (주)비케이인스트루먼트가 Biochip을 이용한 분석기기를 비롯하여,


 


                새로운 기기들을 선보일 예정이오니, 하단에 저희 부스번호 확인하시고, 많은 관심과 방문 부탁 드립니다.


 


                                             


                       2016. 4. 26() ~ 29() 일산 KINTEX 2 전시장 10


                                


                                   (주)비케이인스트루먼트  부스번호 10B111